Amb els cavalls podem ajudar molt i de forma molt eficaç a nens amb dificultats en l’aprenentatge de la lecto-escriptura

El nen que triga a aprendre a llegir, ja sigui per raons de bloqueig com per deficiències degudes a alguna malaltia, sol desmotivar-se o desinteressar-se amb facilitat, mostra una falta de confiança en si mateix que el porta a pensar que no serà capaç d’aprendre a llegir quan la majoria dels nens de la seva classe ja saben llegir.

Amb l’ajuda dels cavalls, els exercicis destinats a l’aprenentatge de la lectura tenen les següents avantatges:

  • El nen se sent motivat per aprendre a llegir per poder participar en els jocs en els quals intervé el cavall.
  •  El fet d’estar a sobre del cavall mentre es treballa la lectura fa que el nen surti amb més facilitat del bloqueig  ja que no està pendent únicament de si pot o no pot llegir.
  •  Els resultats són molt gratificants, per fi el cavall aconsegueix fer el seu recorregut i així el nen arriba a la seva fita.
  • Millora el nivell de confiança en si mateix ja que veu que aconsegueix llegir algunes paraules, primer les més senzilles i poc a poc paraules més difícils fins que aconsegueix llegir frases senceres.

L’aprenentatge de la lectura en la Teràpia Assistida amb Cavalls es fa seguint una programació ben definida que es crea segons la necessitat particular de cada nen i tenint molta cura de demostrar al nen que si es capaç d’aprendre a llegir.

I una vegada més agraïm al cavall, la seva ajuda en l’acompanyament de nens amb dificultats.

Categorías: Blog